ReizenXpert

De naam zegt het al

De weg naar beëdigd vertaler

Sinds 1 januari 2009 is de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)van kracht gegaan. Deze is gekomen ter vervanging van de Wet Beëdigde Vertalers (WBV) die sinds 1878 ingesteld was. De nieuwe wet is ingesteld omdat de oude wet niet voorzag in een regeling voor beëdigde tolken.

Beëdigd vertaler worden?

Om beëdigd vertaler te worden, dient de vertaler bij het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) een verzoek tot inschrijving te doen. De vertaler moet hierbij voldoen aan de door het Rbtv opgestelde inschrijfvoorwaarden. Indien de vertaler hieraan voldoet, wordt hij ingeschreven in het register, door het Bureau btv (beëdigde tolken en vertalers). Vervolgens krijgt de vertaler een bewijs van inschrijving. Bij de rechtbank die onder zijn woonplaats valt, kan de vertaler een verzoek tot beëdiging indienen. De vertaler krijgt een uitnodiging en moet op de zitten verschijnen om de gelofte of eed af te leggen. Hierna zal de rechter de vertaler beëdigen.

Beëdigd vertaler Spaans

De beëdigd vertaler stuurt de ontvangen akte op naar het Bureau btv en na registratie is de beëdiging een feit.
Op dat moment is de beëdigd vertaler Spaans bij wet gemachtigd om diverse documenten te vertalen waarvoor beëdiging is vereist. Hieronder vallen documenten met een juridische of officiële status, zoals een diploma, een testament, een getuigschrift, een statuut,een bankgarantie, een octrooi, een bankgarantie of bewijsstukken in rechtszaken.

Zeker in het buitenland kan een vertaler goed van pas komen. Wanneer je in het buitenland, bijvoorbeeld in Spanje, officiële documenten nodig hebt, dan zal een beëdigd vertaler Spaans dit voor je regelen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2024 ReizenXpert

Thema door Anders Norén